מסמך משפטי: Yevr. II K 67

מסמך משפטי Yevr. II K 67

תגים

תיאור

Decorated Karaite ketubah from Cairo. The groom is Yosef b. Yehuda Hakohen. The bride is Esther known as Qamar d. Eliyahu.