מסמך משפטי: Yevr. II K 64

מסמך משפטי Yevr. II K 64

תגים

תיאור

Karaite ketuba. The groom's name is Eliyahu b. Avraham and the bride is Esther known as Rina d. Avraham