מסמך משפטי: Yevr. II K 63

מסמך משפטי Yevr. II K 63

תגים

תיאור

Decorated Karaite ketubba. The groom is Yeshu'a Halevi b. Ishaq Halevi the cantor. The bride is Ester known as Qamar d. Ya'aqov b. Avraham Halevi.