מסמך משפטי: Yevr. II K 61

מסמך משפטי Yevr. II K 61

תגים

תיאור

Decorated Karaite ketubah from Cairo. The groom is Mordechai b. Yeqotiel the cantor. The bride is Esther known as Qamar d. Nissim.