מסמך משפטי: Yevr. II K 58

מסמך משפטי Yevr. II K 58

תגים

תיאור

Decorated, torn, Karaite ketubah from Cairo. The groom's name is Nissim b. Yosef. The deflowered bride: Esther known as Rina.