מסמך משפטי: Yevr. II K 57

מסמך משפטי Yevr. II K 57

תגים

תיאור

Torn Karaite ketubba from Cairo. The groom is Yosef b. Elisha. The bride is Esther d. Ishaq Halevi the cantor.