מסמך משפטי: Yevr. II K 55

מסמך משפטי Yevr. II K 55

תגים

תיאור

Decorated Karaite ketubah from Cairo. The groon: Elya Hakohen b. Eliyyahu. The bride is Esther known as Qamar d. Avraham Halevi