מסמך משפטי: Yevr. II K 54

מסמך משפטי Yevr. II K 54

תגים

תיאור

Dottom part of Karaite ketuba, only partialy preserved. The groom os Yeshu'a and the bride Esther