מסמך משפטי: Yevr. II K 53

מסמך משפטי Yevr. II K 53

תגים

תיאור

Damaged Karaite ketubah from Cairo. The groom is Ovadya and the bride Esther.