מסמך משפטי: Yevr. II K 52

מסמך משפטי Yevr. II K 52

תגים

תיאור

Decorated Karaite ketuba from Cairo. The groom is Nissim b. Avraham and the bride is Esther d. Elisha the cantor.