מסמך משפטי: Yevr. II K 51

מסמך משפטי Yevr. II K 51

תגים

תיאור

Karaite ketubah from Cairo. The groom is Yeshu'a b. Kogan b. Avraham. The bride is Esther d. Yeshu'a b. Daniel.