מסמך משפטי: Yevr. II K 50

מסמך משפטי Yevr. II K 50

תגים

תיאור

Decorated Karaite ketubah from Cairo. The groom name is Ya'aqov and the bride is Esther known as Mas'uda. Damaged and faded.