מסמך משפטי: Yevr. II K 49

מסמך משפטי Yevr. II K 49

תגים

תיאור

Karaite ketubah from Cairo. The groom name is not preserevd and the bride is Esther.