מסמך משפטי: Yevr. II K 48

מסמך משפטי Yevr. II K 48

תגים

תיאור

Karaite ketubah from Cairo. The groom name is Eliyyau (אליאו) Halevi and the bride is Esther known as Mazal. The bride is deflowered.