מסמך משפטי: Yevr. II K 45

מסמך משפטי Yevr. II K 45

תגים

תיאור

Karaite ketubah from Cairo. The groom is Yosef Halevi. The bride Esther known as Sukar d. Barukh Halevi b. Shlomo Halevi.