מסמך משפטי: Yevr. II K 44

מסמך משפטי Yevr. II K 44

תגים

תיאור

A damaged Karaite ketubah from Cairo. The groom is Saadya b. Shmeul b. Saadya. The bride name is Esther.