מסמך משפטי: Yevr. II K 43

מסמך משפטי Yevr. II K 43

תגים

תיאור

Karaite Ketubah from Cairo. The groom is Nahum Halevi b. Aharon. The deflowered bride is Esther Dona d. Elya Halevi.