מסמך משפטי: Yevr. II K 42

מסמך משפטי Yevr. II K 42

תגים

תיאור

Karaite decorated ketubah from Cairo. The groom is Yosef b. Moshe. The bride is Esther known as Mas'uda.