מסמך משפטי: Yevr. II K 39

מסמך משפטי Yevr. II K 39

תגים

תיאור

Karaite decorated ketubah from Cairo. The groom is Yefet b. Eliyyahu. The bride is Esther Habiba d. Yosef.