מסמך משפטי: Yevr. II K 38

מסמך משפטי Yevr. II K 38

תגים

תיאור

Karaite decorated ketubah from Cairo. The groom is Avraham b. Eliyyahu b. Yosef. The bride is Esther known as Marhaba d. Nahum Hakohen b. Aharon