מסמך משפטי: Yevr. II K 32

מסמך משפטי Yevr. II K 32

תגים

תיאור

Karaite ketubah from Cairo. The groom is Moshe b. Israel. The bride is Esther known as Baytu d. Aharon Hakohen. AA