מסמך משפטי: Yevr. II K 30

מסמך משפטי Yevr. II K 30

תגים

תיאור

Marriage contract, Qaraite. Location: Cairo. Dated: Sivan 5500 AM = 2051 Seleucid, which is 1740 CE. Groom: Yiṣḥaq b. Shelomo b. Yiṣḥaq. Bride: Raḥel bt. Yiṣḥaq.