מסמך משפטי: Yevr. II K 28

מסמך משפטי Yevr. II K 28

תגים

תיאור

Marriage contract, Qaraite. Location: Cairo. Dated: 7 Shevat 5480 AM, which is 1720 CE. Groom: Nissim b. ʿAmram b. Shemuel. Bride: ʿAzīza bt. Yeshuʿa b. Avraham.