מסמך משפטי: Yevr. II K 27

מסמך משפטי Yevr. II K 27

תגים

תיאור

An elaborated Karaite ketuba from Qirqayr. The groom is Avraham Yerushalmi b. Mordechai and the bride is Fomya d. Eliyyahu Foki.