מסמך משפטי: Yevr. II K 26

מסמך משפטי Yevr. II K 26

תגים

תיאור

Karaite ketubah from Cairo. Yeshu'a b. Ya'aqov the physician. The bride is Esther known as Yaquta d. Shemuel the physician. AA