מסמך משפטי: Yevr. II K 22

מסמך משפטי Yevr. II K 22

תגים

תיאור

Karaite ketubah from Cairo. The groom is [...] b. Shlomo. The bride is Esther known as Rama d. Yosef. AA