מסמך משפטי: Yevr. II K 21

מסמך משפטי Yevr. II K 21

תגים

תיאור

Karaite ketubah from Cairo. The groom is Mordechai b. Refael. The bride is Esther . AA