מסמך משפטי: Yevr. II K 2

מסמך משפטי Yevr. II K 2

תגים

תיאור

Damaged Karaite ketubah. 15th century Cairo