מסמך משפטי: Yevr. II K 19

מסמך משפטי Yevr. II K 19

תגים

תיאור

Karaite ketubah from Cairo. The groom is Ishaq Halevi. . The bride is Esther known as Bahza. AA