מסמך משפטי: Yevr. II K 11

מסמך משפטי Yevr. II K 11

תגים

תיאור

Karaite ketubah. The groom is Yeshu'a b. Mordechai and the bride is Esther known as Situta d. Shemuel.