מסמך משפטי: Yevr. II K 10

מסמך משפטי Yevr. II K 10

תגים

תיאור

A Karaite ketubah from Cairo. The groom is Aharon b. Binyamin Halevi and the bride is Esther b. Avraham the physician. AA