סמי ספרותי: Yevr. II B 1571

סמי ספרותי Yevr. II B 1571

תגים

תיאור

Karaite colophon dedicated to the Karaite Nasi Yehezqiyahu b. Shlomo