מסמך משפטי: Yevr. II A 599/1

מסמך משפטי Yevr. II A 599/1

תגים

תיאור

A Karaite ketubah. The groom is Yosef b Aharon Hakohen. The bride is Esther.