רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J10.13

מכתב T-S 10J10.13
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Oded Zinger, "Social Embeddedness in the Legal Arena according to Geniza Letters," in From Qom to Barcelona, ה־1 ed. (n.p.: Brill, 2020), 152 - 182.
  כולל digital translation
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition