מסמך משפטי: Yevr. II A 508

מסמך משפטי Yevr. II A 508

תגים

תיאור

There are few documents under this number. Fols. 2-4 are all fragments of Karaite ketubahs.