מסמך משפטי: Yevr. II A 498

מסמך משפטי Yevr. II A 498

תגים

תיאור

Two pages from the ketubah of Yosef and Esther