מסמך משפטי: Yevr. II A 443

מסמך משפטי Yevr. II A 443

תגים

תיאור

A Karaite ketubah from Cairo. The groom is Moshe b. Ishaq b. Avraham Hakohen and the bride is Esther known as Muhaja d. Avraham b. Ya'aqov Hakohen.