טקסט ספרותי: Yevr. II A 236

טקסט ספרותי Yevr. II A 236

תגים

תיאור

Azharot for Shavuʿot by Shelomo Ibn Gabirol. There is a marginal note (p.18) giving a date for this copy: 1484 Seleucid, which is 1172/73 CE.