מסמך משפטי: Yevr. II A 2168

מסמך משפטי Yevr. II A 2168

תגים

תיאור

Legal formulary. In Hebrew and Aramaic. Dating: Unknown. Catalogued as 12th or 13th century, but unclear on what basis.