מכתב: Yevr. II A 1838

מכתב Yevr. II A 1838

תגים

תיאור

Business letter from Shmuel b. Yeshu'a to Ishaq b. Avraham