מסמך משפטי: Yevr. II A 1831

מסמך משפטי Yevr. II A 1831

תגים

תיאור

Monetary agreement between a newly married couple. Yehuda b. Simha married Sarah d. Elzafan, and her father took upon himself to pay her dowry in four years. Istanbul.