רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. VII,151

מכתב Moss. VII,151
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition