מכתב: Moss. VII,149

מכתב Moss. VII,149

תגים

תיאור

Letter of recommendation for charity. In Judaeo-Arabic. The writer asks the addressee to arrange a collection (jibāya) to raise funds for the letter-bearer, the cantor Elʿazar b. Yoshiyya. The congregation should also solicit from people who are absent from the synagogue. Ends with the motto "Yeshuʿa."

Moss. VII,149 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמ רחמ
 2. מוצל הדה אלאחרף אטאל אללה
 3. בקא מולאי רבנו ואדאם עלא[ה
 4. וכבת עדאה(!) אלחזן אלעזר בן יאש[יה
 5. אנפדתה אליה ליתפצל במא לם
 6. יזל ויפעל פי באבה מא הו לאיק
 7. בשי מה ויכאטב לה אלגמאעה
 8. ואיצא יקאם לה גבאיה ויקאל
 9. להם ימצון אלי מן יכון גאיב ען
 10. אלכניסה ואללה תע יחפטה
 11. ויגמל בבקאיה ויחרס עזה
 12. ומא אחתאג אקול לה פי באבה
 13. אכתר ממא קלתה לה דלך אלאסבוע
 14. אלמאצי ואליסיר מעה מקאם
 15. אלכתיר ושלום
 16. ישועה

תרגום

Moss. VII,149 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. VII,149: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.