מכתב: Moss. VII,139.2

מכתב Moss. VII,139.2

תגים

תיאור

Short note instructing the addressee to investigate the inheritance left by Abu Nasr b. Banin, who died in Minya. In the hand of Avraham Maimonides.

Moss. VII,139.2 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. הנה אל ישועתי וכול
  2. חצרה אלחבר אלגליל מר ור משה החבר
  3. הנכבד החכם הנבון שצ תכשף חאל
  4. תרכה אלשיך אבו נצר בן בנין אלמתופי במניה

תרגום

Moss. VII,139.2 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. VII,139.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.