מסמך משפטי: Yevr. II A 1763

מסמך משפטי Yevr. II A 1763

תגים

תיאור

A moral acceptance to keep the Torah