מכתב: Moss. VII,138.1

מכתב Moss. VII,138.1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Letter of congratulations to the Gaʾon Sar Shalom ha-Levi, after his reinstatement in the office of head of the Egyptian Jews. Dating: possibly ca. 1176. (Information from Goitein's index cards)

Moss. VII,138.1 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אלממלך יקבל אלארץ במגלס הדרת יקרת צפירת תפארת [מרנו
  2. ורבנו אדונינו גאונינו שר שלום הלוי גאון [יע]קב נין הגאונים
  3. הקדושים זכרם לברכה ולחיי העולם הבא וינהי לסאמיהא
  4. קרן אללה באלתופיק חלהא ועקדהא ואהלך שאניהא וחאסדהא
  5. וצדהא עטם מסרתה וכתרה פרחה וגזיל חבורה במא
  6. בלגה מן עוד אלחק אלי חקה ושכרה . . [ . . . . . . . . . .
  7. מנה . א בה מן [ . . . ] וא ואטהא[ר

Right margin, diagonal lines written upside down.

קרוב אל . | ולולא . . ל אכיר | כנת אלא עוצא מן הדה | ]מה פי תקביל אלארץ | ]הא מא | ] . א

תרגום

Moss. VII,138.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. VII,138.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.