מכתב: Moss. VII,138.2

מכתב Moss. VII,138.2

תגים

תיאור

Letter fragment from Ḥalfon b. Menashshe's wife, in Fustat, to her brother Abū l-Ḥasan ʿEli b. Hillel, probably in Bahnasa (based on T-S 13J21.18). In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. In Judaeo-Arabic. Dating: 1100–38. The writer thanks the addressee for a gift of 12 dirhams (r9). She urges him to come together with his son Yisrael to her, in a hurry, it seems to escape from the smallpox (judarī) about which everyone is anxious (r10–24). Without the join, the part about the smallpox remains ambiguous: someone in the writer's location is "in a difficult state from it" (r14), but this could either mean that they have smallpox or that they are worried about the outbreak in the addressee's location. Turfa and her husband send their regards (r28–29). (Information from Goitein, Mediterranean Society, III, p. 22, and Goitein's note card.) ASE.

Moss. VII,138.2 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. וצל כתאבך יא מולאי אטאל אללה] בקאך ואדאם תאיידך ונעמאך ומן חסן
 2. אלתופיק לא אכלאך וכאן לך וליא] פי גמיע אמורך פכאן אגל ואצל וצל ווארד
 3. ] תעטים לקדרה [[וקבל]] וקראתה
 4. ולם ידכר מולאי שי מן] אלשוק אלא וענדי אצעאפה וסרני מא דל
 5. ] דלך ואן יגריה עלי אפצל עוא{י}דה אלגמ{י}לה
 6. ] אלדעא אלי אלכאלק תעאלי דכרה ותקדסת
 7. אסמאה . . . . . . . ח]יאתך ולא יריני פיך מכרוה לאנך
 8. ] ומא לי לסאן אדי בעץ מא וגב לך
 9. ו]צלני אליב דרהם אלדי תפצלת בהא
 10. ] דכרת מן חדית אלבלאד ומא אל
 11. ] גל תנאה עאלם בה וקד אעלמתה
 12. ] לא לי הדו עיש באלגמלה מן
 13. ס]לאמה ויסמעני ענך אלכיר
 14. ] . ר פי חאלה צעבה מן אלגדרי
 15. ] אן כנת קאעדה מנתטרה
 16. ] מן דלך ואקול לו וצל פי הדא
 17. ] צכט ען אלנאס ונטר אליהם בעין
 18. ] פאחרץ פי אנפאדה נהתם בה
 19. לא] תתואנא ובאללה עליך יאכי לעלך
 20. ] . ום ותחצר מע ישראל ותגמע
 21. ]אכי אעיש אצום צום תאני
 22. ]א תתואנא פי אנפאד אלצבי
 23. ] לא אהדא מן דכרה ולא לי צבר
 24. אלכאל]ק יבלגנא פיה מא נומלה מן אלכיר
 25. ]דך וכאן קד וצל מכלוף בן עקבאן
 26. ] אעלמת לה סבב וקד תששדר(!)
 27. ]רת עני כתבך פי כל וקת לאנהא
 28. ] באתם אלסלאם ותרפה וזוגהא
 29. צ]הרך יכצוך אלסלאם ונעים ומופק

תרגום

Moss. VII,138.2 1v

1v

Verso. Address.

 1. אכי ומולא{י} ואעז אלכלק עלי וענדי אבו אלחסן
 2. ביר הלל החזן הגדול נזר החזנים זל
 3. אטאל אללה בקאה ואדאם תאיידה ונע[מאה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. VII,138.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.