מסמך משפטי: Yevr. II A 1724

מסמך משפטי Yevr. II A 1724

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Non-Geniza. Legal document. Agreement between the Qaraite and Rabbanite congregations in Lithuania (specifically Samogitia?) concerning taxation. Dated: 1654 CE.