מכתב: Yevr. II A 1682

מכתב Yevr. II A 1682

תגים

תיאור

Non-Geniza. Letter from Avraham b. Yaʿaqov to Yehuda b. Moshe. In Hebrew, Ashkenazi hand. Dated: 10 Adar II 5570 AM, which is 1810 CE.