מסמך משפטי: Yevr. II A 1664

מסמך משפטי Yevr. II A 1664

תגים

תיאור

A legal deed from the court in Jerusalem, concerning a sale of a house in Gozlow (Crimea).